On som

Escola Bressol Patufet
C/ Riera Pahissa, 30-32
08980 Sant Feliu de Llobregat
Telèfon: 93 666 37 56
Adreça de correu electrònic: ebpatufet@santfeliu.cat
http://www.santfeliu.cat/ebpatufet